Çağlar: “Kıbrıslı Türkler de mallarını geride bıraktı”

Cumhuriyet Meclis’ini temsilen Parlamenterler Asamblesi Genel Kurul toplantılarına katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Mehmet Çağlar, “Göç, İltica ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler” komitesinde yaptığı konuşmada, 1974 yılında bir nüfus mübadelesi gerçekleştirildiğini ve Kıbrıslı Rumların yanı sıra Kıbrıslı Türklerin de mallarını geride bıraktığını hatırlattı.
KKTC Strazburg Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclis’ini temsilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Mehmet Çağlar ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Erdal Özcenk’in katıldığı Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Genel Kurul toplantılarına dün de devam edildi.
Çağlar ve Özcenk dün Genel Kurul oturumlarının yanı sıra “Göç, İltica ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler” ile “Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma” komitelerinin toplantılarına katıldı.
“Göç, İltica ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler” komitesinde, yerlerinden edilen kimselerin ihtiyaçlarını konu alan raporun hazırlık çalışmaları sırasında, konunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan mülkiyet konulu kararlara ve Kıbrıslı Türklerin oy kullanma hakkına gelmesi üzerine CTP Milletvekili Mehmet Çağlar söz aldı.
Çağlar, Kıbrıs’ta 1974 yılında bir nüfus mübadelesi gerçekleştirildiğini ve Kıbrıslı Rumların yanı sıra Kıbrıslı Türklerin de mallarını geride bıraktığını hatırlattı.
Kıbrıs Türk tarafının bu konuda üzerine düşeni yapmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde Taşınmaz Mal Komisyonunu kurduğuna işaret eden Çağlar Komisyonun işleyişi hakkında bilgi verdi.
Çağlar ayrıca Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmasının halen mümkün olmadığını, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesindeki statünün ise gözlemcilikle kısıtlı kaldığını vurgulayarak “Kıbrıs Türk toplumu olarak uluslararası alandaki haklarımızın ileriye götürülmesini ümit ediyoruz.” dedi.