...

Yükleniyor...

Görevler

Dairenin başlıca görevleri şunlardır:

1)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin basın ve yayın işlerini yürütmek;

2)İç basını, dış basını ve yayınları izleyip değerlendirmek ve devlet yararına gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak;

3) Bu kapsamda haberlerin temini, değerlendirilmesi, yetkililere sunulması, muhafaza edilmesi ile bu faaliyetler için gerekli teknik hizmet ve donanımı sağlamak;

4)Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, basın bültenleri, kitap, broşür, afiş v.b hazırlayarak Devletin resmi politikası doğrultusunda aydınlatma ve enformasyon hizmetlerini gerçekleştirmek;

5)Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerle ilgilenerek; onların Kıbrıs’a ilgi ve desteğini devam ettirmelerini amaçlayan yayınlar gerçekleştirmek, aynı şekilde onların da eylemli bir biçimde devletin dış politikasına uygun uğraş vermelerini teşvik etmek;

6)Devlet ve hükümet faaliyetlerinin dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların dış kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak;

7) Yabancı ülkelerle basın alanında ilişkilerin gelişmesi için çeşitli alanlarda uluslararası organizasyonlara katılmak ve işbirliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak;

8) Basın merkezleri kurmak ve yönetmek;

9) Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların davetlisi olarak veya kendi imkânları ile ülkemize gelen yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik tedbirler almak, gerekli desteği sağlamak ve bu hususta ilgili düzenlemeleri yapmak;

10) KKTC’de yerleşik yabancı basın mensuplarının daimi statüde akreditasyon işlemlerini yaparak, ikamet, temdit ve gümrük işlemlerine aracılık etmek, diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak randevu ve çekim taleplerine yardımcı olmak;

11) Medya ile ilgili analiz, değerlendirme ve raporların düzenlenmesini sağlamak.