Görevler

Dairenin başlıca görevleri şunlardır:

1)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin basın ve yayın işlerini yürütmek;

2)İç ve dış basını ve yayınları izleyip değerlendirmek ve devlet yararına gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak;

3) Bu kapsamda haberlerin temini, değerlendirilmesi, yetkililere sunulması, muhafaza edilmesi ile bu faaliyetler için gerekli teknik hizmet ve donanımı sağlamak;

4)Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, basın bültenleri, kitap, broşür, afiş v.b hazırlayarak Devletin resmi politikası doğrultusunda aydınlatma ve enformasyon hizmetlerini gerçekleştirmek;

5)Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerle ilgilenmek, onların Kıbrıs’a ilgi ve desteğini devam ettirmelerini amaçlayan yayınlar ve etkinlikler gerçekleştirmek, aynı şekilde onların da eylemli bir biçimde devletin dış politikasının yönlendirilmesinde uğraş vermelerini teşvik etmek;

6)Çeşitli amaçlarla ülkemize gelen yabancı basın-yayın mensuplarıyla temaslar kurarak onların davamız ve halkımızla ilgili görüş ve kanaatlerini olumlu yönde geliştirmek;

7)Devlet ve hükümet faaliyetlerinin dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların dış kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak; bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği içerisinde dış tanıtma faaliyetlerinde bulunulmasını sağlamak;

8) Yabancı ülkelerle basın alanında ilişkilerin gelişmesi için çeşitli alanlarda uluslararası organizasyonlara katılmak ve işbirliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak;

9) Basın merkezleri kurmak ve yönetmek;

10) Bağlı bulunduğu bakanlığın davetlisi olarak KKTC’ye gelen yabancı basın mensuplarının ziyaret programlarının hazırlanmasını, talep ettikleri yetkili kişi ve kuruluşlarla görüşmelerini sağlamak ve görevlerde eşlik etmek;

11) Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların davetlisi olarak veya kendi imkânları ile ülkemize gelen yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik tedbirler almak, gerekli desteği sağlamak ve bu hususta ilgili düzenlemeleri yapmak;

12) KKTC’de yerleşik yabancı basın mensuplarının daimi statüde akreditasyon işlemlerini yaparak, ikamet, temdit ve gümrük işlemlerine aracılık etmek, diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak randevu ve çekim taleplerine yardımcı olmak;

13) Tanıtma faaliyetleri kapsamında ülkemizin siyasi, sosyal, ekonomik ve hukuki durumu, kurumları ve doğal güzelliklerinin ayrıntılarıyla yer aldığı kitap, broşür, fotoğraf sergisi v.b hazırlanmasını sağlamak;

14) Medya ile ilgili analiz, değerlendirme ve raporların düzenlenmesini sağlamak;

E-Bültenimize kayıt olun