Misyon / Vizyon

Günümüz Enformasyon Dairesi’nin temel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesini içte ve dışta duyurmak, enformasyon, tanıtma ve aydınlatma hizmetlerini yerine getirmek, yerli ve yabancı basın-yayın organları ile mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak ve bu çalışmaların medya mensupları tarafından özgür ve demokratik bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Dairenin başlıca görevleri şunlardır:
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin basın ve yayın işlerini yürütmek,
• İç ve dış basını ve yayınları izleyip değerlendirmek ve devlet yararına gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
• Devletin resmi politikası doğrultusunda tanıtma, aydınlatma ve enformasyon hizmetlerini gerçekleştirmek,
• Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerle ilgilenmek, onların Kıbrıs’a ilgi ve desteğini devam ettirmelerini amaçlayan yayınlar ve etkinlikler gerçekleştirmek,
• Çeşitli amaçlarla ülkemize gelecek olan yabancı basın-yayın mensuplarıyla temaslar kurmak, Kıbrıs’ta bulunacakları süre zarfında uygulanacak programları hazırlamak ve temasları süresince onlara eşlik etmek.

Enformasyon Dairesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yarım asırlık tarihi misyonuna devam etmektedir.

E-Bültenimize kayıt olun