...

Yükleniyor...

Seçim Takvimi

14.11.2017 Seçimin başlangıç tarihi m.12 (1) ve 13/11/2017  tarih, 192/5/2017  14.11.2017            sayılı Meclis Kararı ve 190 sayılı 14/11/2017 tarihli Resmi Gazete
17.11.2017 İlçelerin çıkaracağı milletvekili sayısının saptanması ve İlânı

 

m.52 (1)(C)
28.11.2017 Siyasal partilerce adayların saptanmasının son günü m.55
01.12.2017 Adaylık için başvurma günü m.58 (1)
02.12.2017 Adayların Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici ilânı m.58 (7)
03.12.2017 Sandık Seçmen Listelerinin askıya alınmasının en son günü (Sandık Seçmen Listeleri askıya alındığı günden İtibaren 7 gün askıda kalır) m.44 (1), m.48
10.12.2017 Adayların kesinleşmesi m.61 (1)
10.12.2017 Siyasal Partilerin ve Bağımsız adayların tüm seçim  sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için yapılacak adçekmenin Usul Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulması m.52(1)(B) Usul
11.12.2017 Kesinleşen adayların Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından ilânı m.61 (2), (3)
11.12.2017 Yüksek Seçim Kurulu huzurunda adçekme m.52(1)(B), m.96 (1)
12.12.2017 Seçim propagandasının başlangıç günü m.65 (2)
17.12.2017 Siyasal partilerin BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe vermelerinin son günü m.69
18.12.2017 Sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü (Düzeltmeler olmuşsa bu husus siyasal partilere bildirilir) m.49
23.12.2017 Seçimler ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü m. 65 (3)
04.01.2018 Seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü m.51 (3), m.101(8)
06.01.2018 Seçim propagandasının son günü m.65 (2)
07.01.2018 Oy verme günü m.12 (1) ve 13/11/2017  tarih, 192/5/2017 sayılı Meclis Kararı ve 190 sayılı 14/11/2017 tarihli Resmi Gazete

Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu