2013’te kişi başına düşen milli gelir 15 bin 302 dolar
Date Added: 28 Ocak 2015, 11:17

“Bir yıl içinde ülke içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi” olarak tanımlanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 2013 yılında KKTC’de yüzde 1.1 büyürken, cari fiyatlarla toplam 7,6 milyar TL olarak gerçekleşti.
Dıştan gelen gelirlerle birlikte ülkedeki mal ve hizmetlerin parasal karşılığı olan Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ise, 2013 yılında 2012’ye göre yüzde 1.3 arttı. Kişi başına düşen milli gelir ise 15 bin 38 ABD Doları’ndan 15 bin 302 ABD Doları’na çıktı.
2013’te en yüksek büyüme yüzde 8.7 ile otelcilik ve lokantacılık sektöründe kaydedilirken, bunu yüzde 7.5 ile mali müesseseler (bankalar dahil) izledi.
En çok küçülen sektörler ise, eksi yüzde 1.6 ile tarım ve eksi yüzde 0.3 ile inşaat sektörleri oldu.