Bakanlar Kurulu, idari koordinasyon yönünden başbakanlık ve başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşları yeniden düzenledi
Date Added: 17 Ekim 2022, 10:54

Bakanlar Kurulu, idari koordinasyon yönünden başbakanlık ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşları yeniden düzenledi.

Karara göre, Başbakanlığa bağlı Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. ile K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd., Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlandı.

Resmi gazetede yayımlanan karara göre, idari koordinasyon yönünden başbakanlık ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar şöyle;

Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar; Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi, Yayın Yüksek Kurulu, Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA), Piyangolar Birimi, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, E-Devlet Yürütme Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar;

Kalkınma Bankası, Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd., Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd., K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar;

Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti., Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Trafik ve Ulaştırma Hizmeti Komisyonu, Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar;

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

Maliye Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar;

KKTC Merkez Bankası

İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar;

İskan Komitesi

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar;

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar;

Rekabet Kurulu, Kıbrıs Türk Petrolleri, Yenilenebilir Enerji Kurulu, Kıbrıs Türk Tütün endüstrisi, Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL), Serbest Liman ve Bölge İdaresi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar;

Toprak Ürünleri Kurumu, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, Genel Tarım Sigortası Fonu, Cypfruvex Ltd.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar;

İhtiyat Sandığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu.