Bugün seçim propagandasının başlangıç günü
Date Added: 05 Aralık 2022, 11:21

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Aralık tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için yarın seçim propaganda sürecinin bugün başlayacağını açıkladı.

YSK’dan yapılan açıklamada, bu süreçte uyulması gereken kurallara yer verildi.

Bu doğrultuda seçimlere katılan siyasal partiler, bağımsız adaylar, duvar ilanı asmakta, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbest olacağı bildirildi.

Ancak, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak olacak.

Oy pusulası örneklerinin her zaman dağıtılabileceği kaydedilen YSK açıklamasında propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde, Türk bayrağı, KKTC bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ile yazılar bulundurulmasının yasal olduğu vurgulandı.

Siyasal partilerin ve bağımsız belediye başkan adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılması gerekiyor.

Diğer kurallar şu şekilde:

“Bağımsız muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyeliği adaylarına, talep etmeleri halinde, şehir ve kasabalarda ilgili İlçe Seçim Kurulları tarafından, köylerde köy ihtiyar heyetleri tarafından duvar ilanı asmak üzere yer tespiti yapılır. Bağımsız muhtar adaylarının ve İhtiyar Heyeti Üyeliği adaylarının duvar ilanları, masraflarını kendilerinin karşılayacağı portatif (taşınabilir) panolar üzerinde teşhir edilir. Adaylar ve siyasal partiler, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmakta serbesttirler.

Talep eden her siyasal partiye ve her bağımsız belediye başkan adayına, aynı ölçüde saha verilir ve şehir ve kasabalarda, ilçe seçim kurulları, köylerde muhtar ve ihtiyar heyetleri tarafından o bölgede seçime katılan siyasal partiler ve bağımsız belediye başkan adaylarından başvuranların temsilcileri önünde ad çekme ile bunların o sahadaki ilânlarının yer sırası saptanır.

Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilân asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır”