Cumhurbaşkanlığı hellim konusunda açıklamada bulundu
Date Added: 08 Kasım 2021, 12:41

Cumhurbaşkanlığı hellim konusunda açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e mektup yazarak Kıbrıslı Türklere çıkarılan zorluklara dikkat çektiği ve uygulamaya konulmaya çalışılan düzenlemenin Kıbrıslı Türk üreticileri Rum otoritelerine tabi kılmayı hedeflediğini kaydederek bunun kabul edilemeyeceğini vurguladığı aktarıldı.

“Başbakanlık bünyesindeki Hellim Koordinasyon Kurulu’nun ilgili Bakanlıkların Müsteşarları, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın katılımıyla yapmış olduğu değerlendirme toplantısında, 12 Nisan 2021 tarihinde kabul edilmiş olmasına rağmen, halen Kıbrıslı Türk üreticilerin yararlanamadığı Hellimin AB nezdindeki menşe ismi korumalı ürün olarak tesciliyle AB’ye ihraç sürecinde yaşanan sıkıntıları değerlendirdiği ve gerekli girişimleri yapmak üzere konunun Cumhurbaşkanına aktarılmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Bu kararı takiben Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Hellim Koordinasyon Kurulu üyelerini kabul ettiği ve gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Kurul’un, yaşanan sıkıntıların Cumhurbaşkanı Tatar tarafından imzalanacak bir mektup aracılığıyla AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e iletilmesini istediği kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bu istek doğrultusunda Cumhurbaşkanımız tarafından Kurul’un ilettiği sıkıntıları içeren bir mektup gönderilmiştir.

Cumhurbaşkanımız mektubunda, Kıbrıslı Türklere karşı yapılan ayrımcılık ve haksızlığın kabul edilmeyeceğini belirterek, Komisyon Başkanı’ndan Kıbrıs Türk tarafının baştan var olan eşit haklarının bir gereği olarak iki taraftan birinin diğeri üzerinde yetki kullanamayacağı temel ilkesini ihlal ederek AB tarafından yürürlüğe sokulmaya çalışılan düzenlemelerin gözden geçirilmesini istemiştir.

Cumhurbaşkanımız uygulamaya konulmaya çalışılan düzenlemenin Kıbrıslı Türk üreticileri Rum otoritelerine tabi kılmayı hedeflediğini, bunun Rum tarafının otoritesini KKTC’ye yaymak suretiyle adanın tümüne hükmetme emellerine ulaşmasına hizmet ettiğini, bu çağdışı yaklaşımın Adaya barış ve istikrar getiremeyeceğini anlatmıştır.

Cumhurbaşkanımız, Avrupa Komisyonu’nun tescil bakımından tüm Adada işleyebilir bir mekanizma bulunması yönündeki sorumluluğunu hatırlatarak Hellimin, Yeşil Hat üzerinden Avrupa Birliği’ne ihracını sağlamak için gerekli olan sağlık ve gıda güvenliği denetleme kurumunun bir an önce Komisyon veya iki tarafça atanarak, sürecin başlatılması yönünde adım atması talebini de dile getirmiştir.

Cumhurbaşkanımız ayrıca von der Leyen’e, Avrupa Birliği’nin Hellim konusunda almış olduğu kararın, iki taraf arasında iş birliği ve güven yaratma yönündeki çabaların devam ettiği ve resmi müzakerelerin başlayabilmesi için dengenin gözetilmesi gereken bir süreçte ortama zarar verdiği gibi, Kıbrıs Türk Halkının Avrupa Birliği’ne olan güvenini daha da sarstığına dikkat çekmiştir.”