Dışişleri Bakanlığı Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki tek yanlı faaliyetleri hakkında açıklama yaptı
Date Added: 26 Nisan 2023, 14:15

Dışişleri Bakanlığı Rum tarafının Doğu Akdeniz’deki tek yanlı faaliyetleri hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:

”Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki gerginliği artırma pahasına sürdürdüğü tek yanlı faaliyetler Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Rum tarafı son olarak, tek taraflı ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgesinin 12 numaralı parselinde sondaj hazırlıklarına ilişkin faaliyet yapmak üzere bir Seyir Duyurusu yayınlamıştır. Söz konusu alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Bakanlar Kurulu tarafından petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri gerçekleştirmesi için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ruhsatlandırılan alanla çakışmaktadır.

Tüm uyarılarımıza rağmen Doğu Akdeniz’deki tek yanlı faaliyetlerini sürdürmekteki ısrarcı tutumunu devam ettiren Rum yönetimi, bölgedeki gerginliği yükseltmekten geri durmamaktadır.

Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs Adasının ortak sahibidir. Ada üzerinde ve çevresindeki tüm doğal kaynaklarda eşit hakkı bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak konunun diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmesini tercih ettiğimizi her fırsatta dile getirerek; 2011, 2012 ve 2019 yıllarında ve son olarak 1 Temmuz 2022 tarihinde bölgedeki hidrokarbonlarla ilgili Rum tarafına kapsamlı öneriler sunduk. Ancak Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını gasp etmek pahasına faaliyetlerine devam ederek adadaki statükodan fayda sağlamakta ısrar etmektedir.

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu uzlaşmaz ve hakimiyetçi zihniyetinin uluslararası toplum tarafından artık görülmesi gerekmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hidrokarbon kaynaklarına ilişkin kapsamlı işbirliği önerisinin yanı sıra Garantör ülke Anavatan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbonlar konusunda ilgili tüm tarafların katılımı ile kapsamlı bir konferans düzenlenmesi önerisi de hala masadadır. Bu vesileyle, diplomasi ve uzlaşma çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.

Ancak bilinmelidir ki, Rum yönetimi ısrarcı tek yanlı faaliyetlerine devam ettikçe, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, meşru hak ve çıkarlarımızı korumak için gerekli tedbirleri almaya ve olabilecek tüm adımları atmaya devam edeceğiz.”