Görevler

Dairenin başlıca görevleri şunlardır:

1)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin basın ve yayın işlerini yürütmek;

2)Yerli ve yabancı basın-yayın organlarını takip etmek, değerlendirmek ve devlet yararına gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak;

3)Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, basın bültenleri, kitap, broşür, afiş v.b hazırlayarak Devletin resmi politikası doğrultusunda aydınlatma ve enformasyon hizmetlerini gerçekleştirmek;

4)Devlet ve hükümet faaliyetlerinin dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların dış kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak;

5) Yabancı ülkelerle basın alanında ilişkilerin gelişmesi için çeşitli alanlarda uluslararası organizasyonlara katılmak ve işbirliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak;

6) Basın merkezleri kurmak ve yönetmek;

7) Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların davetlisi olarak veya kendi imkânları ile ülkemize gelen yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik tedbirler almak, gerekli desteği sağlamak ve bu hususta ilgili düzenlemeleri yapmak;

8) KKTC’de yerleşik yabancı basın mensuplarının daimi statüde akreditasyon işlemlerini yaparak, ikamet, temdit ve gümrük işlemlerine aracılık etmek, diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak randevu ve çekim taleplerine yardımcı olmak;

9) Medya ile ilgili analiz, değerlendirme ve raporların düzenlenmesini sağlamak.