Misyon / Vizyon

Misyon: Ulusal ve uluslararası medyayı yakından izleyerek ilgili makamları zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatmak; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesini içte ve dışta duyurmak; enformasyon ve aydınlatma hizmetlerini yerine getirmek; yerli ve yabancı basın-yayın organları ve basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik tedbirler almak ve bu çalışmaların medya mensupları tarafından özgür ve demokratik bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak; ve Ülkemizin tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde iletişim stratejilerini oluşturmaktır. 

Vizyon: Dünyada gerçekçi bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti algısının yerleşmesine, ülkemizde güçlü ve özgür basın ortamının sağlanmasına katkıda bulunan referans bir kurum olmaktır.