...

Yükleniyor...

Tarihçe

Enformasyon Dairesi, Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulmuştur. 1963 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm devlet organlarını işgal eden Kıbrıslı Rumlar, bu çerçevede ortaklığa dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iletişim organları olan Radyo, Televizyon, Haber Ajansı ve Enformasyon Dairesi’ni de işgal ederek Kıbrıslı Türklerin ülke içinde ve dünya kamuoyu nezdinde sesinin duyulmasını engellemişti.

Dönemin Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Fazıl Küçük, Ada’da yaşananların dünyaya duyurulması ve Kıbrıs Türk Halkı’nın bilgi ihtiyacının karşılanması amacıyla bir Enformasyon Merkezi kurulması gerekliliğini gündeme getirmiştir. Bu nedenle, İngiltere’de temsilci olarak görev yapan Necati Sağer’in Ada’ya getirilmesiyle, şu anda KKTC Cumhurbaşkanlığı binasının bulunduğu prefabrik binalarda, Cumhurbaşkanı Muavinliği ve Genel Komiteye bağlı olarak görev yapan Kıbrıs Türk Enformasyon Merkezi’nin temelleri atılarak 1964 yılında resmen kurulmuştur.

Çalışmalarını büyük zorluklar altında ve personel eksikliği ile yürüten Kıbrıs Türk Enformasyon Merkezi, günlük olarak derlediği haber ve bilgileri “HALKIN SESİ” gazetesi matbaasında bülten haline getirip, Lefkoşa dâhilinde bulunan yabancı basına, Birleşmiş Milletler mensuplarına ve Kıbrıs Türkü’nün o dönemde dünyaya açılan tek penceresi olan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığı ile tüm dünyaya duyurmaya çalışmıştır. 21 Aralık 1963’te yayımlanmaya başlayan “Special News Bulletin” adlı ingilizce bülten Kıbrıslı Türklerin başta Kıbrıs sorununa bakış açısını duyurmak ve dönemin siyasal, sosyal ve ekonomik yaşantısına dair bilgi vermek amacı ile günlük olarak basılmış ve başta yabancı elçilikler, misyon şefleri ve medya mensupları olmak üzere dağıtılmıştı. Anılan bültenin yayımlanmasına 1986 yılında son verilmiştir.

Rumlar tarafından hazırlanan ve Kıbrıslı Türklerin Ada’dan yok edilmesi planı olan Akritas Planı’nın Türkçeye ve İngilizceye çevirisi de Kıbrıs Türk Enformasyon Merkezi tarafından yapılmış olup tüm dünyaya bu konu hakkında da bilgi akışı sağlanmıştır.

Kıbrıslı Türklerin dış dünyaya açılan penceresi olarak hizmet veren Kıbrıs Türk Enformasyon Merkezi, ilerleyen zaman içerisinde kendini geliştirmiş ve 1974 Barış Harekâtından sonra enformasyon akışını sağlamak amacı ile Daire seviyesine getirilmiştir. “Enformasyon Dairesi Yasası” 1988 yılında KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilmiş ve Daire bugünkü halini almıştır.