Sağlık

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına sağlık hizmeti, ücretsiz veya ‘Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü’ ile belirlenmiş miktarın ödenmesi koşuluyla, devlet tarafından karşılanmaktadır. Sağlık Bakanlığı sağlık sistemi ile ilgili yetkili bakanlıktır.
Teşhis, tedavi, bakım ve rehabilite edici hizmetlerin verildiği Devlet hastaneleri yanında temel sağlık hizmetlerinin verildiği sağlık merkezleri de bulunmaktadır.
Devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerinin listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.saglikbakanligi.com/html_files/hastahanelervesagmerk.htm
Ülkemizde ayrıca ücret karşılığı hizmet veren özel sağlık kurumları da bulunmaktadır.
Sağlık ile ilgili tüm kurumlar hakkında irtibat bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz :
(http://www.saglikbakanligi.com/html_files/irtibat.htm )