Toros: “KTTO Yeşil Hat Tüzüğü için lobi çalışmalarını sürdürecek”
Date Added: 30 Aralık 2014, 10:48

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros, yeni yıl mesajı yayınlayarak, KTTO’nun önümüzdeki yıl Yeşil Hat Tüzüğü kapsamının genişletilerek, ticari araçların ve işlenmiş gıda ürünlerinin Güney Kıbrıs’a geçişi için lobi çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Kıbrıs sorununun çözümü ve dış dünyada Kıbrıs Türk Toplumu’nun çıkarlarının korunması için çaba sarf ederken, diğer yandan sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturulması için gerekli politikalara yön verdiğini kaydeden Toros açıklamasına şöyle devam etti:
“Bu uğraşlar birbirlerinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan faaliyetlerdir. Bizler Kıbrıs’ta kalıcı bir çözümün olabilmesi için Kıbrıslı Rum muhataplarımız başta olmak üzere, Kıbrıs sorunundaki tüm paydaşlarla yapıcı, gerçeklere dayanan ve güvenilir bir diyalog kurmanın önemine inanıyoruz. Bununla birlikte kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir Kıbrıs Türk ekonomisinin, gelecek kuşakların barış ve refah içinde yaşayabilmesinin yanı sıra, Ada’da varılacak bir anlaşmada çıkarlarımızın sürdürülebilir olabilmesi için şart olduğuna inanıyoruz. Ekonomik aklı öne çıkarmayan hiçbir siyasetin toplumu refah ve istikrara götüremeyeceği çok açıktır. Dolayısıyla çözüm süreci hangi yönde ilerlerse ilerlesin, Kıbrıs Türk ekonomisinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması şarttır.”.