Yönetim Şekli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan, laik bir cumhuriyettir. 5 Mayıs 1985 tarihinde halk oylaması ile kabul edilen KKTC Anayasası’na aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
(http://www.mahkemeler.net/cgi-bin/anayasa/anayasa.doc)
Devlet, yönetme görevini yasama, yürütme ve yargı organları ile gerçekleştirir. Yasama, yürütme ve yargı organlarının görev ve yetkileri, güçler ayrılığı ilkesine bağlı olarak Anayasa’da  düzenlenmiştir.

Yasama

Yasama yetkisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına Cumhuriyet Meclisinindir. Milletvekili sayısı 50’dir.

Yürütme Yetkisi

Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve yasalara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, Başbakan ve bakanlardan oluşur.
Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Başbakanın önerisi üzerine bakanları atar; Başbakanın istemi üzerine, bakanlardan herhangi birinin görevine son verir. Bakanlar, milletvekili olmayan kişiler arasından da atanabilir. Ancak, bu gibi kişilerin milletvekili seçilme niteliklerine sahip olması gerekir. Bakanların sayısı 10’u geçemez.
Bakanlar Kuruluna Başbakan başkanlık eder. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde veya Başbakanın istemi üzerine Bakanlar Kuruluna başkanlık edebilir, ancak oy kullanamaz.

Yargı Yetkisi

Yargı yetkisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. http://www.mahkemeler.net