Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Tiny Kox’un 6- 7 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği GKRY ziyaretine ilişkin basına yansıyan hususlar hakkında KKTC Dışişleri Bakanlığımız basın açıklaması
Date Added: 10 Temmuz 2023, 11:32

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox’un Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Temsilciler Meclisine hitabında sarf ettiği talihsiz görüşlerin tarafımızca sineye çekilmesi mümkün değildir.

AKPM Başkanı iki-Devletli çözüm modelinin “Kıbrıs Türk Halkının çıkarlarının hilafına olduğunu” iddia edecek  ve Türk makamlarına bu konudaki ısrarından vazgeçmesi hususunda çağrı yapacak kadar ileri gitmiştir.

Kıbrıs meselesine yakından hakim olan bir kurumun başkanlığını yürüten Kox’un Rum tarafına açıkça destek beyan ederek, Kıbrıs Türk tarafının görüş ve düşüncelerini görmezden gelmesi en hafif diplomatik tabir ile hadsizliktir. Adaya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmekten, Kıbrıs Türk yetkililer ile temaslarda bulunarak Kıbrıs Türk halkının görüşlerini almaktan imtina eden AKPM Başkanının Kıbrıs Türk halkının  çıkarlarından bahsetmesi inandırıcılıktan uzaktır.

Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları çerçevesinde iki Devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde bir çözüm bulunması Kıbrıs Türk halkının hapsedildiği statükodan yegane çıkış yoludur. Kıbrıs’a ilişkin olası çözüm arayışlarında bu gerçeklerin göz önünde tutulması elzemdir.

Gelinen aşamada AKPM Başkanından beklentimiz, mevcut gerçekler ışığında, sorunun esas kaynağı olan GKRY’ne Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü ile iki-Devletli önerisini kabul etme yönünde telkinde bulunmasıdır.

Öte yandan, AKPM’nin Kıbrıs meselesine katkı sağlamak üzere tüm imkanları seferber etmeye hazır olduğu anlaşılmaktadır. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin bir tescili olarak KKTC Cumhuriyet Meclisini temsilen AKPM çalışmalarına katılan milletvekillerimize AKPM içerisinde eşit muamele gösterilmesi, seçme, seçilme, rapor hazırlama ve oy kullanma gibi haklarının iade edilmesi AKPM’nin Kıbrıs meselesine yapacağı en büyük katkı olacaktır.

Son olarak, AKPM Başkanının GKRY’de gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Kıbrıs meselesinde Ukrayna ile paralellik çizmesini en sert şekilde reddeder, AKPM Başkanını eski Genel Kurul tutanaklarını okumaya davet ederiz. Kıbrıs Türk halkını 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti´nden silah zoruyla dışlayan Kıbrıs Rum tarafının AKPM temsiliyetinin yıllarca askıda tutulmasının ve GKRY’nin AKPM tarafından Kıbrıs Türk halkına ayrılan koltukları gasp edememesinin nedenlerini irdelemesi aydınlatıcı olacaktır.