Cumhurbaşkanlığı, Stewart’ın görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı
Date Added: 11 Kasım 2021, 11:13

Cumhurbaşkanlığı, BM Genel Sekreteri Özel Temsilciliği, BM Barış Gücü Misyon Şefliği ve BM Genel Sekreteri Özel Danışman Vekilliği görevine atanmasına Kıbrıs Türk tarafının 30 Eylül 2021’de onay verdiği Colin Stewart’ın Aralık 2021 itibarıyla göreve başlamasının beklendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının, Stewart’ın ardından kararlaştırılacak belli bir süre için, ortak zemin bulunup bulunmadığını tespit etmek maksadıyla BM Genel Sekreteri’nin bir şahsi temsilci atamasının beklendiği vurgulandı.

Açıklama aynen şöyle:

“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BMGS) Özel Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi ve BMGS Özel Danışman Vekili Elizabeth Spehar’ın Kıbrıs Adası’ndaki görev süresi Eylül 2021’de sona ermiş olup bu görevleri yürütmek üzere yeni bir atama yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu bağlamda tarafımıza, diğer seçenekler arasında Colin Stewart ismi bildirilmiş ve rızamıza başvurulmuştur. Kıbrıs Türk tarafı Stewart’ın, Spehar’ın yürütmekte olduğu görevleri yerine getirmek üzere atanmasına 30 Eylül 2021 tarihinde onay vermiştir. Stewart’ın 1 Aralık 2021 itibarıyla göreve başlaması beklenmektedir.

Bilindiği gibi, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye Cumhuriyeti resmi müzakerelerin başlayabilmesi için başından beri ortak zemin bulunması gerektiğinin altını çizmektedir. Hatırlanacağı üzere, resmi müzakerelerin başlamasını mümkün kılacak ortak zemin olmadığı, 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilen 5+BM gayrı resmi toplantısı sonunda yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından da teyit edilmiş, bu maksatla çalışmalara devam edileceği belirtilmişti. Cenevre’deki gayrı resmi toplantıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta mevcut iki devletin egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidini takiben, aralarında iş birliğine dayalı yeni bir ilişkinin kurulabilmesi için resmi görüşmelerin başlamasına dair bir öneri sunmuştu. Kıbrıs Türk tarafının bu önerisi hali hazırda masadadır.

5+BM gayrı resmi toplantılarından sonra, taraflar arasında resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için ortak bir zemin bulunup bulunmadığına ilişkin çalışmaları, BM Üst Düzey Görevlisi Jane Holl Lute yürütmüştür. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye Cumhuriyeti, Lute’un görevinin sona ermesi dolayısıyla BM Genel Sekreteri’nin bu görevi yürütmek üzere yeni bir görevlendirme ile bir şahsi temsilci atamasını kabul etmiştir.

Eylül ayında New York’ta iki liderle bir araya gelen genel sekreter, bu görüşme sonrasında, resmi görüşmelerin başlatılabilmesi için ortak zemin bulunup bulunmadığını tespit etmek maksadıyla bir şahsi temsilci (personal envoy) atanmasını, her iki tarafın da kabul ettiğine dair bir BM açıklaması yapmak üzere taraflara taslak bir metin göndermiştir. Kıbrıs Türk tarafı bu görevlendirmeyi desteklemiştir.

Kıbrıs Türk tarafı, Colin Stewart’ın görevlendirilmesinden sonra, kararlaştırılacak belli bir süre için, ortak zemin bulunup bulunmadığını tespit etmek maksadıyla BM Genel Sekreteri’nin bir şahsi temsilci atamasını beklemektedir.”