DPÖ verilerine göre 2013’te KKTC’nin cari işlemler açığı azaldı
Date Added: 19 Şubat 2015, 11:00

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) verilerine göre, KKTC’de 2013 yılındaki cari işlemler açığı 44.7 milyon dolar ile 2011- 2013 arasındaki 3 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
Açığın azalmasında, yükseköğrenim ve turizm gelirlerindeki artış etkili oldu.
2014 yılında ise turizm ve üniversite sektöründeki olumlu gelişmelere paralel olarak cari işlemler açığının daha da gerileyeceği tahmin ediliyor. DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu’nun dün yaptığı açıklamaya göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2011’de yüzde 9, 2012’de yüzde 7.2, 2013’te ise yüzde 7.1 olarak hesaplandı.
Muhtaroğlu, ödemeler dengesinin, en geniş anlamıyla, bir ekonomide merkezi hükümet, bankalar, gerçek kişiler, tüzel kişi ve kuruluşlar gibi yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları tüm mal ve hizmet ticareti ile bu ekonominin diğer ekonomilerle olan alacak ve yükümlülüklerinin kaydedildiği tablo olduğunu söyledi.