...

Yükleniyor...

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASKERLİK YOKLAMASI

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN DUYURULMUŞTUR

1. Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası gereği, 2001 doğumlu erkek KKTC vatandaşları, 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren askerlik çağına girmişlerdir.

2. Söz konusu yükümlülerin ilk yoklamaları 01-20 Ocak 2019 tarihleri arasında köy ve mahalle muhtarlıkları tarafından yapılmıştır.

3. Son yoklamaları, 04-08 Şubat 2019 tarihleri arasında (her iki tarih dâhil) 08.00-12.30 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacaktır.

4. Yükümlülerin doğum tarihleri dikkate alınarak :

a. 01 Ocak – 12 Mart 2001 tarihleri arasında doğanlar
ve daha yaşlı doğumlular
04 Şubat 2019 Pazartesi,
b. 13 Mart – 29 Mayıs 2001 tarihleri arasında doğanlar 05 Şubat 2019 Salı,
c. 30 Mayıs – 03 Ağustos 2001 tarihleri arasında doğanlar 06 Şubat 2019 Çarşamba,
ç. 04 Ağustos -05 Ekim 2001 tarihleri arasında doğanlar 07 Şubat 2019 Perşembe ve
d. 06 Ekim -31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar 08 Şubat 2019 Cuma günü

ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) son yoklamaya katılacaklardır.

5. Her ne sebeple olursa olsun bugüne kadar yoklamaya hiç katılmamış veya henüz yurt ödevini yapmamış olan 2001 ve daha yaşlı doğumlu, askerlik ertelemesini yaptırmayan KKTC ve çift uyruklu yükümlüler bu yoklamaya katılmak zorundadırlar.

6. Yükümlülerin ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde yapılacak olan son yoklamaya :

  1. a. KKTC kimlik kartı ve fotokopisi.
  1. b. T.C. kimlik kartı fotokopisi ve T.C. Nüfus Kayıt Örneğinin Aslı (çift uyruklular için),
  1. c. KKTC yurttaşlık belgesi ve fotokopisi (çift uyruklular için),
  1. ç. KKTC doğum kayıt belgesi (aslı),
  1. d. Lise ve dengi okul öğrencileri için okul müdürlüklerinden alacakları öğrenci belgesi,
  1. e. Lise ve dengi okul mezunu olanların diploma fotokopisi ve üniversite / yüksekokul öğrencileri için KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı öğrenci belgesi,
  1. f. Sürüş ehliyeti olanlar sürüş ehliyeti ve fotokopisi,
  1. g. 5 adet pul resim (2.5 x 3.2 cm. ebadında),
  1. ğ. İkametgah Belgesi,
  1. h. Varsa, sağlık problemiyle ilgili raporları ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

7. Yükümlülere gerekli duyuru ve tebligatlar, köy ve mahalle muhtarlıkları tarafından yapılmış olup radyo, televizyon ve yazılı basın yoluyla yapılan bu duyurular değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek ve duyurulara rağmen meşru bir özrü olmaksızın yoklamaya katılmayanlar, yoklama kaçağı suçunu
işleyecekleri için haklarında yasal işlem yapılacaktır.

Önemle duyurulur.

ASAL VE SEFERBERLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon Numaraları 2271275, 2272007, 2276602 ve 2289235
Belgegeçer No. 228 6663
E-Mail asal@guvkk.net