Tiyatro ve Sahne Sanatları

Tiyatro ve gölge oyunu, Kuzey Kıbrıs’ta eski dönemlerden beri çok büyük ilgi görmektedir. Televizyondan önceki dönemlerde insanların tek eğlence kaynağı gölge oyunu ve tiyatro idi. Şehirlerde veya kasabalarda kurulan sinemalar köyde yaşayan halk için ulaşılması güç olduğundan buralarda gölge oyunu büyük rağbet görmekteydi. Tiyatro halkın hem eğlence kaynağı hem de öğretici bir öğesi idi.
Kıbrıs’ta Geleneksel Türk Seyirlik Oyunları, gerek konu gerek üslup yönünden Kıbrıs’a özgü bir kimliğe bürünmüştür. Bunlardan özellikle Gölge Oyunu (Karagöz) Kıbrıs’ta çok sevilmiş, halkın vazgeçilmez tutkusu haline gelmiştir.
Kıbrıs Türk tiyatro hareketi, tıpkı Türk tiyatrosu gibi, önce geleneksel tiyatrodan yola çıkarak, daha sonra Batı tiyatrosuna açılmak gibi benzer bir gelişme gösterdi. Kıbrıs Türk tiyatro hareketinin kökeni de geleneksel Türk seyirlik oyunlarına dayanmaktadır. Ancak, 1900’lü yılların başında, Batı tiyatrosunun benimsenmesiyle geleneksel Kıbrıs Türk tiyatro hareketi yavaş yavaş unutuldu ve tamamıyla Batı tiyatrosu anlayışı bu harekete egemen oldu.
Kıbrıs Türkü’nün ilk tiyatrosu olan ‘İlk Sahne’ 1963’te kuruldu, daha sonra 1966’da ‘Devlet Tiyatrosu’ adını aldı. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu, ülke içinde ve dışında çeşitli oyunlar sahneye koymaktadır.
Günümüzde Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu yanında başta bazı belediyeler bünyesindeki tiyatro toplulukları olmak üzere, yerli ve yabancı tiyatro topluluklarınca sergilenen oyunlar ilgiyle takip edilmektedir. Tiyatro festivalleri kapsamında ülke içinden ve dışından gelen birçok tiyatro topluluğu çeşitli temsillerle kültürel hayata renk katmaktadır.