Maronitlerin dönüşüyle ilgili çalışmalar devam ediyor

Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönüşünü sağlayacak çalışmalar sürüyor. Dönüş çalışmalarını yürüten Kurul önceki gün Cumhurbaşkanlığı’nda toplanıp, dönüş sürecinin hukuki, mali, teknik ve sosyal boyutlarını ele aldı. Toplantıda ayrıca Maronitlerin sürece katılımını sağlamak üzere bir de alt komite oluşturuldu.
Kurulun önceki günkü toplantısında Maronitlerin dönüş sürecinin hukuki, mali, teknik ve sosyal boyutları bütün yönleriyle ele alındı. Bugüne kadar yapılan çalışmaların gözden geçirildiği toplantıda ayrıca bundan sonra yapılması gerekenler planlandı.
Toplantıda belirlenen program çerçevesinde, devletin ilgili birimleri gerekli çalışmaları yürütecek.