Meclis Heyeti AP’ta temaslarda bulundu
Date Added: 13 Mart 2015, 10:30

Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen CTP-BG Milletvekili Armağan Candan, UBP Milletvekilli Ersan Saner ve DP-UG Milletvekili Menteş Gündüz’den oluşan heyet, Strazburg’taki Avrupa Parlamentosu’nda (AP) temaslarda bulundu.
Heyet, AP’de Sosyal Demokrat Grup, Merkez Sağ Grup, Liberal Demokrat Grup, Yeşiller ve Muhafazakar Grup milletvekilleri ve temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.
Heyet ayrıca AP Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri ve AP Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok’la ikili toplantılar gerçekleştirdi.
KKTC Meclis heyeti, muhataplarını “nisan ayı sonrasında yeniden başlaması beklenen Kıbrıs sorunun çözümüne dair müzakere sürecinin yerleşmiş BM parametreleri çerçevesinde gecikmeksizin olumlu bir sonuca vardırılması gerektiği ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve hidrokarbon araştırmalarına ilişkin gelinen son aşama” hakkında bilgilendirdi.
Heyet, temaslarında ayrıca AP’de görüşülmekte olan Türkiye raporundaki Kıbrıs paragraflarına ilişkin hassasiyetleri, AB’de tescil çalışmaları süren hellimin Kıbrıs Türk ekonomisi için önemi, AP’nin gündeminde bekleyen Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün ileriye götürülmesi ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin politize edilmeden çalışmaya devam etmesinin önemini vurguladı.
KKTC’deki AB uyum çalışmaları hakkında da muhataplarına bilgi veren heyet, Kıbrıs’a ilişkin paragrafların da yer aldığı AP Türkiye raporunun önümüzdeki haftalarda tartışılarak AP Genel Kurulu’nun onayına sunulacağını, raporda Kıbrıs’taki çözüm sürecinin bir anlaşmayla tamamlanması ve bunun için liderlerin kapsamlı çözüm müzakerelerine en erken zamanda yeniden başlaması yönünde çağrı yapıldığını kaydetti.
Heyet, temaslarının son gününde Türkiye’nin Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan İşcan’la görüştü.