Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile YÖDAK koronavirüse karşı  bir dizi önlem aldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile YÖDAK  ortak basın açıklaması yaparak koronoavirüs hakkında alınacak önlemleri açıkladı.

Buna göre, dünden itibaren 15 Mart’a kadar yükseköğretimde de eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi.

Akademik, idari personel ve yüksek öğrenim öğrencilerinin  kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle üçüncü ülkelere planlanan seyahatlerin zorunluluk gerektirmeyenleri ertelenecek veya iptal edilecek.

Ortak açıklamada, küreselleşmenin son derece yoğun yaşandığı dünyada gelişmiş ülkelerin bile koronavirüsünden  olumsuz etkilendiğine dikkat çekilerek, bu bağlamda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve YÖDAK’ın  bilimsel temeller dahilinde bir dizi tedbir almasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Ortak açıklamada, yapılan değerlendirmeler ışığında; yükseköğretim kurumlarında   3 Nisan tarihine kadar geçerliliğini koruyacak bir dizi  önlem alınmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.

Yükseköğretim kurumlarında alınacak önlemler maddeler halinde şöyle açıklandı:

1.    “Bugünden itibaren hafta sonuna (15 Mart 2020) kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine,
2.    Kazanılmış haklara halel gelmeksizin öğrenci kayıtlarının 3 Nisan 2020 tarihine kadar dondurulması  ve/veya  askıya alınmasına,
3.    Akademik,  idari personel  ve Yüksek öğrenim öğrencilerinin  kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle gerçekleştirecekleri 3.ülke seyahat planlarının zorunluluk gerektirmiyorsa  iptal edilmesi veya ertelenmesine (zorunlu hallerde bakanlık onayı şartı aranacaktır),
4.    Yurt içinde gerçekleştirilecek ulusal veya uluslararası nitelikli bilimsel toplantıların ertelenmesine veya iptal edilmesine,
5.     Üniversitelerin Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek  her türlü tedbirin alınması ve hijyen çalışmasına önem verilmesine,
6.    Üniversitelerdeki  sağlık birimleriyle  kamu ve özel hastaneleri arasında sıkı bir işbirliği, dayanışma ve iletişimin sağlanmasına,
7.    Yüksek öğrenim öğrencilerinin  ilk öğretim, orta öğretim, oteller ve diğer kamu  ve özel kuruluş ve işletmelerde  devam eden veya planlanan staj eğitimlerine ara verilmesine,
8.    Üniversitelerde  toplu halde seyahat  gerektiren  sosyal, kültürel ve benzeri nitelikli etkinliklere ara verilmesine karar verilmiştir.”