Özersay BM Genel Sekreter Yardımcısı Di Carlo ile görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo ile görüştü. Görüşmede Bakan Özersay, Birleşmiş Milletler’in kabul edilmez olarak nitelendirdiği adadaki statükonun muhafazasını sağlayan rutin söylem ve pozisyonlarından artık sıyrılmasının ve Kıbrıs sorununun yeni ve yaratıcı fikir ve adımlarla aşılmasına yönelik inisiyatif alması zamanının geldiğini vurguladı.

Özersay ayrıca, Kıbrıslı Rumların KKTC’ye daha kolay şekilde geçebilmelerinin ve yeniden alışveriş yapabilmelerinin sağlaması ve esasen iki taraf arasındaki diyaloğun tekrardan canlandırılması talebini de ortaya koydu.

Özersay, Birleşmiş Milletler’in, 2004 yılında adanın iki tarafında gerçekleştirilen referandumların ardından Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafıyla “yönetim ve zenginliği” paylaşmaya hazır olmadığını, dolayısıyla federal bir çözümün gerçekleştirilemeyeceğini teşhis ettiğini ve bugün de bu durumun devam ettiğini söyledi. Kudret Özersay, Rum tarafının bu yaklaşımının durumun adadaki çözümsüzlüğü körüklediğini, diğer yandan hidrokarbon kaynakları gibi konularda yeni ve tehlikeli sorunlar doğurduğunu ifade etti.

Bakan Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gerçekleştirilmesi öngörülen 5’li konferans kurgulanırken, BM Genel Sekreteri’nin adadaki iki tarafa 52 yıllık başarısızlığın nedenlerinin tartışılacağı ve neyin başarılabileceğinin konuşulacağı bir çağrı yapmasını beklediğini iletti.

Özersay ayrıca, BM’nin Kıbrıs konusu ve hidrokarbon kaynakları hususunda sorunları aşacak yaratıcı politikalar geliştirmekten imtina etmesinin ada dışında bölgeyi de sarmalına alan tehlikeli gerginliğin daha da artmasına sebebiyet vereceği konusunda Genel Sekreter Yardımcısı’nı uyardı.

Özersay, adadaki mevcut durum çerçevesinde iki halkı yıllardan sonra bir uzlaşıya götürecek tek yolun ada etrafındaki hidrokarbon kaynakları konusu başta olmak üzere iki halk ve tüm adayı ilgilendiren çeşitli konularda “iş birliği modelleri” olduğunu söyledi. Özersay, ancak bu şekilde adadaki iki halk arasında güven ortamı ve karşılıklı ekonomik bağımlılık yaratılabileceğini, bu bağlamda paylaşıma dayalı iş birliği çerçevesinde kurulan ve bugünkü haline evrilen Avrupa Birliği’nin cesaret verici bir örnek olarak önlerinde durduğunu vurguladı.

Özersay’ın, bu konular yanında, Rum tarafının silahlanma, adaya yabancı güçlerin konuşlandırılması, KKTC ekonomisini baltalayan adımlarına ilişkin son dönemlerde giderek artan olumsuz yaklaşımları konusunda da Di Carlo’yu bilgilendirdiği kaydedildi.