Özersay: “Devletimizi temsil etmek, sesimizi duyurmak için New York’taydık”

Başbakan Yardımcı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York’ta Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Kudret Özersay, katıldığı bir programda New York’taki temaslarını değerlendirdi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Özersay, New York’ta gerek BM’de Genel Sekreter yardımcılarıyla görüşerek gerekse diğer bazı uluslararası örgüt yetkilileriyle çok sayıda temas yaparak Kıbrıs Türkü’nün sesini farklı platformlarda duyurmaya çalıştıklarını, Bakanlık olarak görevlerini en etkili şekilde yerine getirmek için uluslararası temaslarını daha da artıracaklarını vurguladı.

Özersay, BM ile Kıbrıs’ta pek çok konuda ilişki kuran ve iki taraf arasındaki çeşitli sorunları çözüme kavuşturma yetkisine sahip olan Bakanlığın Dışişleri Bakanlığı olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iki tane uluslararası örgüte gözlemci üyedir. Bunlardan birincisi Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, diğeri ise İslam İşbirliği Teşkilatı’dır. Bu iki uluslararası örgütün merkezi New York değildir ama bu uluslararası örgütler senede bir defa Dışişleri Bakanları toplantısını New York’ta yapar.

Genel Kurul nedeniyle Birleşmiş Milletler’in bütün üyeleri oraya geldiği için o örgütlerin de toplantıları da aynı yerde yapılır. Sözünü ettiğim toplantılara davet edildim ve Kıbrıs Türk Devleti’nin Dışişleri Bakanı olarak bu toplantılara katılmak üzere New York’a gittim.

KKTC tanınmasa bile KKTC Dışişleri Bakanlığı esasında Birleşmiş Milletler’le ilişkiyi yürüten devlet kurumudur. BM’yle ara bölgeyi, ara bölgedeki sınır uyuşmazlıklarını, BM Barış Gücü’nün KKTC’deki bazı faaliyetlerini ve iki taraf arasında BM Barış Gücü aracılığıyla yürütülen ilişki gibi konularda esas sorumlu Bakanlık ve kurumdur. Dışişleri Bakanlığı. Bu konuları ele almak için yapılmış bir ziyarettir. Sözünü ettiğim Ekonomik İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlere üye olan ülkelerle ikili bazı görüşmeler yaptım. O örgütlerin yılda bir kez yapılan toplantısında devletimizi temsilen konuşma yaptım”.

Özersay, devamla “Bunun yanında Birleşmiş Milletler ile BM Barış Gücü bağlamında ne yapacağımızı konuştuk. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin siyasi işlerden ve Barış Gücü operasyonlarından sorumlu iki yardımcısıyla bir araya geldim. BM binasındaki kendi ofislerinde yapılmış resmi görüşmelerdir bunlar. Siyasi işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı’yla Kıbrıs meselesini de konuştuk. Kıbrıs Türk tarafının duyduğu rahatsızlığı da kendisiyle paylaştık. Rum tarafının çözüm konusundaki isteksiz tavrının neden kaynaklandığına, ne yapılması gerektiğine, uluslararası toplumun sorumluluğunun ne olduğuna ilişkin görüşlerimizi de paylaştık. Bu ve buna benzer temasları yapma imkanı veren çok yararlı bir ziyaretti” dedi.

Kıbrıs meselesinde gelinen noktayı da değerlendiren Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, tarafların çözüme dair iradesinin aynı yönde olmadığının bir kez daha altını çizdi. Üçlü ya da beşli görüşmelerin yapılabileceğini ama görüşmelerin bir bandın üzerinde yapılan patinaja döndüğünü söyleyen Özersay; artık bu gerçekle yüzleşmek gerektiğini ifade etti.

Özersay, “Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözümün olmasını gerçekten samimiyetle istiyorum. Tarafların oturup anlaşmasını, bu işin anlaşmazlık noktasında kalmamasını istiyorum. Bunun için oturup müzakere etmeye, diyalog kurmaya ihtiyaç vardır. Eğer bir şey çıkmayacağını bilerek görüşmeye devam edelim dersek statükoya hizmet ederiz. İçinde bulunduğumuz durum sorgulanmamaya başlar, herkes bu durumu kanıksar” dedi.

Çözümün gerekli, tarafların uzlaşmasının ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Özersay, bunun gerçekçi bir uzlaşı olması için daha pratik konulardan başlamak gerektiğine dikkat çekti.

Özersay, “Eğer 50 yıldır olduğu gibi bunu sorgulamadan devam edersek, üçlü görüşme beşli toplantı da yapılsa sonunda yine kriz çıkar. Sonuç çıkacaksa o masaya oturmak gerekiyor, ‘bilemeyiz denememiz lazım’ deniliyorsa da 50 sene denediğimizde ne olduysa şimdi de o olur. Eğer farklı bir şey deneme cesaretini gösterirseniz o zaman farklı bir sonuç elde etme şansınız da olur. Birtakım pratik, günlük ihtiyaçlarımız var. Bu konularda iş birliğiyle başlayalım. Suçluların iadesi konusunu daha medeni bir hale taşıyalım. Bu tarz konuları çözersek aramızda bir güven ilişkisi gelişir. Hayatın gerçekleriyle ilgili Rum tarafıyla kavga etmeden diyalog halinde iş birliği yapmamız lazım ki güven oluşsun; orta veya uzun vadede ortaklığa dönüşsün. Bunun için uğraşmalıyız” dedi.