Sağlık Bakanlığı ev karantinası kurallarına ilişkin hatırlatma yaptı

Sağlık Bakanlığı son günlerde ev karantinaları başvurularında bir artış olduğunu bu sebeple de kuralları yeniden hatırlatma gereği duyulduğunu açıkladı.

Şu andaki ev karantinası uygulamasının sadece ülke karantinası (yurtdışından ülkelerine dönmek isteyen kişilerin veya tedavilerini tamamlayan hastalarımız) için geçerli olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesinin aşağıda belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş verdiği kaydedildi.

 • 75 yaş üstü yaşlılar
 • 6 yaş altı çocuklar
 • Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği
 • İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar
 • Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar
 • 1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar
 • 3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar
 • Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler
 • Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler
 • Otizm spekturumu
 • Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi           uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)
 • Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar
 • Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler
 • Organ ve kök hücre nakilli hastalar
 • Gebelik

Açıklamada, aynı zamanda sosyal mesafe, hijyen, maske takma,  karantina kuralları ve  izolasyon kurallarına uymayanlara ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacağı da belirtildi.