Sucuoğlu: “Öncelikli hedefimiz 2022 Mali Yılı Bütçesi’nin yasallaşması”
Date Added: 09 Kasım 2021, 11:07

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) Koalisyon Hükümeti Hükümet Programı, Cumhuriyet Meclisi’nde okundu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “hükümetin öncelikli hedefinin; 2022 Mali Yılı Bütçesi’nin görüşülüp yasalaşmasına yönelik çalışmalara hız vermek” olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu, kamu maliyesinin ana hedefinin ise; “mali disiplinin sağlanması, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak, kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesinin sağlanması” olduğunu ifade ederek, “Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanmasına yönelik çalışmalar ödün vermeden sürdürülecektir” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imzalanan protokolün 2022 Ocak itibarı ile hayat
bulmasının sağlanacağını ifade etti.

Başbakan Sucuoğlu, Kıbrıs konusunda da “Federasyon anlaşma modeli artık geçmişin bir kalıntısı olmuştur” ifadelerini kullanarak, Kıbrıs adasında sürdürülebilir ve adil bir anlaşmanın ancak adada hüküm süren gerçekler temelinde mümkün olduğuna işaret etti.

“Seçim ve Halkoylaması Yasası”nda gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde adımlar atılacağını belirten Sucuoğlu, UBP-DP hükümetinin, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı, Mehmetçik İmar Planı ve Yenierenköy Dipkarpaz Emirnamesi ile ilgili çalışmaların tamamlanmasını hedeflediğini de kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu hükümet programının okunması gündemiyle saat 11.00’de toplandı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanan Genel Kurul toplantısında Başbakan Faiz Sucuoğlu UBP-DP Koalisyon Hükümeti Programını okudu.

Hükümet programını okuyan Başbakan Sucuoğlu, dünyada olduğu gibi ülkeyi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin, hem sağlık hem ekonomi alanında yarattığı olumsuzluklarla mücadele edildiği bu dönemde ülkeyi en kısa sürede seçime götürecek bir hükümet oluşumuna gidildiğini vurguladı.

Uzun yıllar federasyon zemininde yürütülen müzakerelerin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk halkını eşit ortağı olarak görmemesi nedeniyle sonuçsuz kaldığını ifade eden Sucuoğlu, “Federasyon anlaşma modeli artık geçmişin bir kalıntısı olmuştur” dedi.

Kıbrıs adasında sürdürülebilir ve adil bir anlaşmanın ancak adada hüküm süren gerçekler temelinde mümkün olduğuna işaret eden Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Nisan 2021 ayı sonunda gerçekleştirilen 5 + Birleşmiş Milletler gayrı resmi toplantısında yapmış oldukları önerileri adadaki gerçekleri dikkate alan kabul edilebilir bir anlaşmanın önünü açabilecek nitelik taşımaktadır. Kıbrıs Türk tarafı, müktesep hakkımız olan egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün güvence altına alınmasıyla iki devlet arasında iş birliği ilişkisini hedef alacak resmi müzakerelere başlanmasını önermektedir. Yeni politikamızın ileriye götürülmesi hükümetimizin dış politikadaki temel hedefidir.”

Sucuoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğine sahip Kıbrıs konusundaki yeni dış politikasını anlatmak için yoğun çaba gösterdiğini ve göstereceğini ifade ederek, “Hükümetimiz, karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılmasını beklemeden iki Devlet arasında Adamızı etkileyen, her iki halkın ortak faydasına olabilecek konularda iş birliği yapılmasını da desteklemektedir” dedi.

Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını koruma kararlılığının devam edeceğini de vurgulayan Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Doğu Akdeniz’de istikrarın tesis edilmesine yardımcı olacak ve karşılıklı fayda sağlayacak adımlar atmayı da sürdüreceğiz. Eşit sahibi olduğumuz doğal kaynakların ortak yönetimine ilişkin hâlihazırda yapmış olduğumuz iş birliği önerilerimiz halen masadadır. Ancak, Rum tarafının hidrokarbon kaynaklarına yönelik tek yanlı arama ve çıkarma faaliyetlerini sürdürmesi halinde sessiz kalınmayacak ve meşru haklarımızın gasp edilmesine göz yumulmayacaktır. Kıbrıs Rum tarafının tek yanlı faaliyetlerine karşılık Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte eşzamanlı ve eşdeğer adımlar atacağız. Hızla değişen bölgesel ve uluslararası ortamda yürüteceğimiz dış politikadaki temel hedefimiz, her zamanki gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve halkımızın meşru hak ve çıkarlarını müdafaa olacaktır.”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümetin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü rehber kabul ederek barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi ve sürdürülmesine çaba göstereceğini ifade etti.

Bu hedefler doğrultusunda öngörülü ve girişimci nitelikler taşıyan dış politika sayesinde Kıbrıs Türk halkının sesinin her alanda, her platformda güçlü ve etkin bir şekilde duyulmasının sağlanacağını belirten Sucuoğlu, şunları kaydetti:

“Yurtdışı Temsilciliklerimiz uluslararası hukuku ve mülkiyet hakkını gözeterek formüle edilen Kapalı Maraş’a dair devlet politikamızı tüm çevrelere aktif bir diplomasi icra ederek izah edeceklerdir. Büyük önem verdiğimiz Kapalı Maraş açılımını aşamalı olarak ileriye götürürken uluslararası hukuka saygı göstermeye de devam edeceğiz.”

Başbakan Sucuoğlu, “Seçim ve Halkoylaması Yasası”nda gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde adımlar atılacağını ifade ederek, hükümetin diğer alanlarda atacağı adımları şöyle sıraladı:

“Anavatan Türkiye ile 2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünün imzalanabilmesi için çalışmalara hız verilecektir.

Hellimin Avrupa Komisyonu tarafından ‘korunmuş menşe işareti’ olarak tescil edilmesi ve ilgili tüzüğün uygulamaya geçmesiyle AB yetkililerinin söz vermesine rağmen sürecin ülkemizde halen daha başlatılmadığı görülmektedir. Sürecin biran önce başlatılması ve Kıbrıslı Türk üreticilerin menfaatlerinin korunabilmesi amacıyla ilgili sivil toplum örgütleri ile birlikte her türlü girişimde bulunmaya yönelik adımlar atılacaktır.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun farkındalık yaratmaya yönelik sosyal aktivite ve eğitimleri devam edecektir.

2013 ve 2014 yıllarına ait Resmi Gazetelerin bilgisayar ortamına aktarılarak halkımızın hizmetine sunulması ile ilgili çalışmalara hız verilecektir.

Gençlik Dairesi bünyesinde başlatılan ‘Öncü Gençler Projesi’ ile ‘Kamp Liderleri Eğitimi Projesi’ne devam edilecektir.

Devlet Planlama Örgütü tarafından hazırlanan 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Program yayınlanacaktır.

2019 yılı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler kitabı yayınlanacaktır. 2023-2027 yıllarını kapsayacak 5 yıllık kalkınma planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde katılımcı plancılık anlayışının gereği olarak Özel İhtisas Komisyonları oluşturulacaktır.

İstatistik Kurumu Başkanlığının teknik ve fiziki altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.”

Başbakan Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imzalanan protokolün 2022 Ocak itibarı ile hayat
bulmasının sağlanacağını ifade etti.

İhracatın artırılması ve özellikle e-ticaret altyapısının iyileştirilmesi noktasında gerekli iş birliklerinin sağlanacağını söyleyen Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Sanayi bölgeleri tekrar gözden geçirilerek iyileştirme yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı tüm Dairlerde online hizmetlerin Aralık 2021 tarihine kadar mümkün olan ölçüde tamamlanması sağlanacaktır.

Spor federasyonlarımızın faaliyet ve çalışmalarına destek olunmasına devam edilecektir. Engelli bireylerin spor yapabilmelerine olanak sağlayacak çalışmalara önem verilecektir.

Anavatan Türkiye’den kablo ile elektrik ve doğal gaz getirilmesi ve Doğu Akdeniz’deki doğal gaz aramaları ile ilgili çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde artarak devam edecektir.

Yenilenebilir enerji konusunda artan talebin karşılanmasına yönelik çalışmalara öncelik verilecektir. Rekabet ikliminin ülkemizde tam manası ile kusursuz olabilmesi için rekabet kurulunun daha verimli ve etkin çalışması sağlanacaktır. Vakıflar İdaresi’nde devam eden çalışmalarımız artarak devam edecektir. Özellikle arşivleme çalışmalarının bitirilmesi sağlanacaktır.”

Sucuoğlu, hükümetin önceliğinin; 2022 Mali Yılı Bütçesi’nin görüşülüp, yasallaşmasına yönelik çalışmalara hız vermek olduğunu vurguladı.

Kamu maliyesinin ana hedefinin; mali disiplinin sağlanması, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak, kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesinin sağlanması olduğunu da söyleyen Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanmasına yönelik çalışmalar ödün vermeden sürdürülecektir. Kalkınmayı önleyen ve mali istikrarı bozan iç borç yükünü azaltmak için yapılmış olan ödeme planlamasına devam edilecektir. Gelir artırıcı, gider azaltıcı düzenleme içeren Yasa Tasarılarının hazırlıklarına öncelik verilecektir. Elektronik fatura uygulaması başlatılmış olup kayıt dışılığın kayıt altına alınmasında önemli katkı sağlanacaktır. Kamu alacaklarının elektronik takibinin hayata geçirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, vergi tabanının genişletilmesi, elektronik takip yöntemleriyle (e-vergi) vergi kaybının azaltılması yönündeki çalışmalara devam edilecektir.

Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Vergi alanındaki otomasyon çalışmalarına hız verilecektir. (e-vergi, e-gümrük) Gümrük İdaresi’nin otomasyon projesi Ercan ve Girne limanlarında uygulamaya alınmış olup yılsonuna kadar tüm gümrük kapılarında otomasyona geçilmesi sağlanacaktır.

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesindeki suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mücadelesini yürüten Mali Bilgi Edinme Biriminin daha etkili ve verimli mücadele yürütebilmesi için teknolojik gelişmelere uyum sağlamaya yönelik olarak teknolojik altyapısı geliştirilecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan devlete ait taşınmaz malların elektronik ortamda takip edilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yatırımların yapılması amacıyla kiralanması ile ilgili çalışmalara hız verilecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tarımsal kaynakların tahsis/kullanım kayıtları için kullanılan otomasyon teknolojisinin güncelliğini yitirmesinden dolayı, daha çağdaş, internet tabanlı yeni veri sorgulama teknolojilerini de içeren veri tabanına sahip otomasyon sistemi ile değiştirilmesi konusundaki çalışmalara devam edilecektir.”

Başbakan Sucuoğlu, “Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi” ile ilgili çalışmalara da devam edileceğini ifade ederek, “Yeni hayvansal atık alanının telleme ve havuz yapımı ihalesi sonuçlandırılacaktır” diye konuştu.

Sucuoğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nın çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmalarına devam edileceğini ifade ederek, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’nın kamera sistemi ile ilgili sürecin ise tamamlanacağını kaydetti.

Sucuoğlu, diğer yapılması hedeflenen işleri de şöyle sıraladı:

“Türkeli Şehitliği, Erenköy Şehitliği ve Limasol Şehitler Anıtı Tamiri ve Tadilatı projelerinin ihale süreçlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Özel Güvenlik Hizmetleri (Değişiklik) Yasası altında bugüne kadar başlatılamayan Özel Güvenlik Görevlisi Eğitimleri başlatılacaktır.

E-Nüfus ve E-kimlik ile ilgili çalışmalara hız verilecektir.

Kimlik basımını hızlandırmak, arıza anında vatandaşa hizmet verebilmek ve 2. bir kimlik kişiselleştirme cihazı temini için gerekli işlemler tamamlanarak cihazın entegrasyonu sağlanacaktır.

Muhaceret affıyla ilgili otomasyon sisteminin eksiklikleri giderilecektir. Toprak Komisyonlarındaki bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasına devam edilecektir.

Dağıtımı yapılan Kırsal Kesim Arsalarının altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar devam edecektir.

Konut Edindirme Biriminin Daire statüsüne getirilmesi yönünde başlatılan yasal çalışmalara hız verilecektir. Megsis (Mekansal Gayrimenkul Sistemi) projesi ihalesi imzalanacaktır. Takbis (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) konusunda online hizmet içi eğitim yapılacaktır.

Tüm ilçelerde tapu işlemleri için randevu sistemine geçiş çalışmaları tamamlanacaktır. Taşınmaz Mal Komisyonundaki dosyaların görüşülmesine hız verilecektir. Muhtarlık binalarında teslim alınan tüm binaların elektrik akımı verilmesi işlemi sonuçlandırılacaktır.

Yeni Ercan Hava Limanının açılması ile ilgili çalışmalara hız verilecektir.

Karayollarımızda, master plan kapsamında bulunan ve yarım kalan yol inşaatlarının tamamlanarak trafiğe açılmasına yönelik çalışmalarımıza hız verilecektir.

Karayolları ağındaki mevcut yollarda yol güvenliğinin sağlanması için bakım, onarım çalışmalarına büyük önem verilecek, yol kenarı güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Karayollarında, trafik ve yol güvenliğinin sağlanması için etüt çalışmaları yapılarak projeler hazırlanacaktır.

Anayol aydınlatma projeleri kapsamında kavşakların aydınlatılması sağlanacaktır. Kavşaklar için peyzaj projeleri hazırlanarak kavşakların yeşillendirilmesi hedeflenmektedir.

Araç kayıt randevu sistemi, sürüş ehliyetleri ve işletme izinleri ile ilgili otomasyon çalışmalarına hız verilecektir. KKTC Haberleşme altyapısının modernizasyonu için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında imzalanmış olan ‘İyi Niyet Mutabakat Zaptı’ çerçevesinde EBİS ( Elektronik Beton İzleme Sistemi) ile ilgili gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında taslak olarak hazırlanmış olan ‘İyi Niyet Mutabakat Zaptı’ çerçevesinde KKTC Yapı Malzemeleri Analiz Birim Fiyat Sisteminin Güncelleştirilmesi, (Birim fiyatlar, Poz numaraları ile teknik şartname oluşturma esasları ) çalışmalarına devam edilecektir.

Avrupa Birliği Mevzuatına uygun olarak yürütülen Yapı Malzemeleri Yasa Tasarısı hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır.

Yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usullerin güncellenmesi ile ilgili tüzük çalışmasına devam edilecektir.

Posta Dairesinin daha etkin ve daha hızlı hizmet verebilmesi için başlatılan çalışmalara hız verilecektir.”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı koymak, teknolojik, bilimsel yenilikler dikkate alınarak, öğretmenlerin ihtiyaç duydukları alanlarda, hizmet içi eğitim kurslarının etkin bir şekilde devamının sağlanacağını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı kurumların, sicil işlemleri, çalışma koşulları ve öğrenci kayıtları eğitim öğretim programları denetleme işlemlerinin sürdürüleceğini ifade eden Sucuoğlu, eğitimdeki projeleri şöyle sıraladı:

“E-devlet projesi kapsamında olan MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi) pilot uygulama çalışmaları sürdürülecektir.

İhtiyaç analizi doğrultusunda her kademede gereksinim duyulan yeni okulların inşa çalışmaları sürdürülecektir.

Okul öncesinden lise kademesine kadar tüm eğitim düzeylerinde yüz yüze eğitimin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi konusunda halihazırda sürdürülen çalışmalara devam edilecektir.

Ülkemizde eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarında yüz yüze eğitimin sürdürülmesi konusunda yürütülen çalışmalara devam edilecektir.

Sivil Toplum Örgütleri ile Sosyal Sorumluluk Projeleri üretilmesi, pilot uygulamalardan genele yaygınlaştırılması ve farkındalık yaratılması yönündeki çalışmalar sürdürülecektir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği kaynaklı projelerin amacına uygun olarak sürdürülmesi sağlanacaktır.”

Başbakan Sucuoğlu, pandemi koşulları ile daha da büyük önem arz etmeye başlayan Gıda Güvenliği ile ilgili çalışmalara önem verileceğini ifade etti.

Sucuoğlu, iklim değişikliklerine paralel olarak doğal afetlerin artış gösterdiği dikkate alınarak Genel Tarım Sigortası kapsamının genişletilerek daha fazla tarımsal ürün ve üreticinin sigorta kapsamına alınması yönünde çalışmalar yapılacağını söyledi.

Hayvan hastalıkları ile mücadelenin etkin bir program dahilinde sürdürüleceğini ifade eden Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Hayvan üreticilerinin ekonomik kayıplarının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması, hayvansal gıda üretimi ile tüketiciye güvenli gıdanın ulaştırılmasının yanında uluslararası ticaretin gerekliliklerini yerine getirecek yapının oluşturulması, aynı zamanda Hellim Tescili çerçevesinde AB Ülkelerine Hellim ihracatı için gerekli adımların atılması hedeflenecektir. Beslenme konusunda büyük önem arz eden Bakliyat üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalara hız verilecektir.

Sürdürülebilir bir su ürünleri politikası oluşturulmasına yönelik çalışmalara hız verilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen su konusunda tüm paydaşların katılımıyla, bilimsel zeminde maksimum faydanın yaratılacağı bir planlama ve uygulama projeksiyonu hazırlanacaktır.

Taş ocaklarının etkin, verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde yönetilmesi ve ocakların rehabilite edilerek çevreye kazandırılması yönünde çalışılacaktır. Ormancılık faaliyetleri çerçevesinde hem ülke ormanlarının kalitesinin hem de ülke ormanlarının ekonomiye katkısının artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Covid-19 virüsüne karşı aşılama oranının yükseltilmesi ile ilgili çalışmalara hız verileceğini vurguladı.

Covid-19 ile ilgili yeni tedavi modalitelerinin takip ve temini konusundaki çalışmalara önem verileceğini de söyleyen Sucuoğlu, sağlık alanında hedeflenen çalışmaları şöyle sıraladı:

“Aşı sertifikası ile ilgili çalışmalara devam edilecektir. Yıllık COVİD-19 sürveyans raporu hazırlanacaktır. Hastanelerin hizmet kapasite ve etkinliği artırılacaktır. E-Sağlık projesi kapsamındaki Tüzük çalışmalarına devam edilecektir. Girne Devlet Hastanesinin ihale süreci tamamlanacaktır. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasasının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmalara devam edilecektir. Bakımevleri ile ilgili yasal eksikliğin giderilmesine yönelik çalışmalara hız verilecektir.”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek “Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik prim desteği” şeklindeki işyerlerinin devamlılığının sağlanarak, istihdamın artırılarak sürdürülmesine yönelik teşvik uygulamasının, İhtiyat Sandığı Dairesi bünyesindeki “İstihdam Destek Merkezi”nin mali kaynaklarına ve gelirlerinin durumuna bağlı olarak geliştirileceğini kaydetti.

Sucuoğlu, basın yayın kuruluşlarına verilen tam sosyal güvenlik prim desteği ve turizm sektörüne verilen sosyal güvenlik prim desteklerine devam edileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“3 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe giren Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasasının uygulanması ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, artan ve değişen nüfus yapımıza ve bu durumun yarattığı sosyal ve ekonomik sorunların sebep olduğu sıkıntılara çözüm bulabilecek niteliğe kavuşturulması için gerekli teknik ve yasal çalışmalar başlatılacaktır.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin sorumluluk alanına giren ve ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu gerçekçi bir şekilde yansıtacak, bunlara çözüm bulacak özellikle çocuklar ve gençlerle ilgili projelerin hazırlanarak 2022 yılı içerisine hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Önümüzdeki süreç içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurumlarımız olan Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesince, çıkarılan Muhaceret affının avantajlarını da kullanarak işgücü piyasasını kayıt ve kontrol altına almak için gerekli çalışmalara önem verilecektir.”

Başbakan Sucuoğlu, “Turizm Gelişim Yasası”nın revize edilmesi ile ilgili çalışma başlatılacağını ifade ederek, “Güvende Kal Hijyen Sertifikası” ile ilgili olarak turistik tesislerin denetlenmesine devam edileceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nden temin edilecek “Turizm İstatistikleri Yazılım Sistemleri”nin, “Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın kullanımına uyarlanması projesi” çalışmalarına devam edileceğini belirten Sucuoğlu, turizm alanındaki diğer hedefleri şöyle sıraladı:

“Girne Limanı ve Gazimağusa Limanı Projeleri ile ilgili çalışmalara hız verilecektir. Girne Antik Limanının iyileştirilmesine yönelik birinci etap ihalesi sonuçlanmış olup ikinci ve üçüncü etap proje çalışmaları başlatılacaktır. AB finansmanı ile sağlanan ‘Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı’ aktif hale

getirilecektir. Sürekli atık su izleme sistemi projesi kapsamında pilot kabin kurulumu, kabin yazılımı ve merkez yazılımı tamamlanacaktır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütülen Çevre Eğitimlerinin Yaygınlaştırılması Projesine devam edilecektir.

Atatürk Öğretmen Akademisi ile ortaklaşa olarak öğretmen adaylarına yönelik çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan ‘Yeşil Adımlar’ adlı proje hayata geçirilecektir. Kıyı Emniyeti ile ilgili eylem planı hazırlanmasına yönelik çalışmalara önem verilecektir.

Turizmdeki gelişmeler dikkate alınarak dijital pazarlama ile ilgili çalışmalara önem verilecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Turizm alanında tanıtılması amacıyla Uluslararası tanınmış influencer ve bloggerların (Sosyal Medya Fenomenleri) ülkemizde ağırlanması hedeflenmektedir.

Kapalı Maraş’ın açılması ile birlikte yoğun olarak ziyaret edilen bu bölgeye Turizm Enformasyon Ofisi açılması hedeflenmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında KKTC Gastronomi Turizmini geliştirme çalışmalarına önem verilecektir. Ülke Turizminin tanıtılması amacıyla düzenlenecek uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır.

Lefke’de bulunan Vasıf Palas binası ile Güzelyurt’ta bulunan Tren İstasyonu Binasının müze olarak ziyaretçilere açılması hedeflenmektedir. Mevcut Müze ve Ören yerlerinin bakımı ve iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.”

Sucuoğlu, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı, Mehmetçik İmar Planı ve Yenierenköy Dipkarpaz Emirnamesi ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Sucuoğlu, Lefke İmar Planı Tasarısı ve Dikmen İmar Planı Tasarısı’nın da halkla paylaşılacağını ifade etti.

Hükümet programının Meclis’te okunmasından iki tam günden sonra program üzerinde görüşmeler başlayacak. Görüşmeler bittikten bir tam gün sonra da yeni hükümet için güven oylamasına gidilecek.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, programla ilgili söz almak isteyen milletvekillerine birer saat söz hakkı verilecek. İkinci kez konuşmak isteyen milletvekillerinin süresi ise yarım saat olacak.

Açık oyla yapılacak oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor. Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

UBP-DP hükümeti, KKTC’nin ilanından sonra kurulan 25’inci hükümet olurken, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise 15’inci başbakan olarak kayıtlara geçti. Yeni kabinede Başbakanlık dahil 9 sandalye UBP’de, 2 sandalye ise DP’de bulunuyor.

UBP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun başkanlığında Cuma günü kurulan hükümette Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun (UBP), Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP), İçişleri Bakanı Kutlu Evren (UBP), Maliye Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman (DP) yer alıyor.