Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği kuruldu
Date Added: 07 Temmuz 2022, 10:20

Türk dillerini konuşan ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleşen imza töreni ile resmen kuruldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de kurucu üyesi olduğu Birliğin imza törenine Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol da katıldı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de kentinde önceki yıllarda düzenlenen ve ‘2020-2025 Türk Konseyi Stratejisi’ ve ‘Türk Dünyası Vizyonu-2040’ konularının ele alındığı zirvede,  taraflar, üye ve gözlemci devletler arasında gelecekteki iş birliği için uzun vadeli bir yol haritası oluşturulması yönünde görüş birliğine varıldı, bu çerçevede Ombudsman veya üye devletlerin ilgili kurumları arasında iletişim, iş birliği, koordinasyon, bilgi ve deneyim paylaşımını geliştirmek amacıyla siyasi iş birliği altında bir Ombudsmanlar Birliği kurma fikri ‘Türk Konseyi Stratejisi 2020-2025’ metninde yer aldı.

Açıklamaya göre, ilgili ülkeler ile İstanbul’da gerçekleşen istişare toplantısı neticesinde başlayan süreç, Kamu Denetçiliği Kurumunun ev sahipliğinde Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği kurulması ile sonuçlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye, Kırgızıstan, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan ile birlikte kurucu üye sıfatıyla imza töreninde yer aldı.

İmza töreninde bir konuşmada yapan Varol, Birliğin ombudsmanlık ve insan hakları kurumlarının bilinirliğinin artırılması ve geliştirilmesi, üyeler arasında iş birliği ve ilişkilerin pekiştirilmesi üyeler arası bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımının artırılması yönünde katkıda bulunacağına inancını ifade etti.

1996 yılında kurulan Yüksek Yönetim Denetçisi Dairesinin bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en güven duyulan devlet kurumlarından biri olduğunu, altını çizen Varol, Birliğin gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerekse birliğe üye olan Türk dili konuşan üye ülkelerin ombudsmanlık ve insan hakları kurumlarına özellikle hukukun üstünlüğü ve daha birçok alanda katkı koyacağına inanç belirtti.

Varol, ambargolar yüzünden dışlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için, böylesi bir birliğin kurucu üyesi olmanın önemini de vurguladı ve bu fırsatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği için Anavatan Türkiye’ye teşekkür etti.