Ülkeyi temsilen deprem bölgelerinde görevlendirilenler “Görev Şehidi” ve/veya “Görev Malulü” sayılacak
Date Added: 24 Şubat 2023, 10:42

Herhangi bir nedenle ülkemizi temsilen devletlerarası düzeyde görevlendirilen kamu görevlisi ve sivil görevlilerin, Görev Şehidi ve/veya Görev Malulü sayılmalarını ve belirlenmiş koşullarda yardımlardan faydalanmalarını düzenleyen yasa tasarısı Resmi Gazetede yayımlandı.

Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım (Değişiklik) Yasa Tasarısı dünkü Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Gerçek ve tüzel kişiler, Yasa Tasarısının içeriği ile ilgili görüş ve önerilerini yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığına sunabilecek.

Tasarı ile 6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen deprem neticesinde, Devleti temsilen depremden etkilenen illerde görevli olarak bulunan kamu görevlileri ve sivil görevlilerin Görev Şehidi ve/veya Görev Malulü sayılmaları ve Yasa’da belirlenmiş olan koşullarda yardımlardan faydalanmaları sağlandı.

Tasarıda Görev Malulü, “Devleti temsilen Devletlerarası düzeyde görevlendirilen kamu görevlileri ile sivil görevlilerden (çocuk, çocuğa refakat eden görevlerini yapmakta iken) gerek sonradan afet, kaza, hastalık veya mücbir sebepler sonucu ya da görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri nedeni ile yürüttükleri görevleri yerine getiremeyeceklerini Sağlık Kurulu Raporu ile belgeleyen şahısları anlatır” diye tanımlandı.

Görev Şehidi ise, “Devleti temsilen Devletlerarası düzeyde görevlendirilen kamu görevlileri ile sivil görevlilerden ( çocuk, çocuğa refakat eden veli, sporcu, sporculara müsabakalarda eşlik eden çalıştırıcı, sanatçı, sağlıkçı, görevli) gerek görevlerini yapmakta iken, gerek sonradan afet, kaza, hastalık veya mücbir sebepler sonucu ya da görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri nedeniyle hayatını kaybeden şahısları anlatır” olarak belirtildi.

Tasarıda, “görev malulü” ve “görev şehidi” olarak tanımlanacak kişilerin, Sosyal Hizmetler Dairesinin önerisi ile Tespit Komitesince kararlaştırılacağı da kaydedildi.