Hochstein: “Doğu Akdeniz, en küçük bir değişiklikte domino etkisi yapabilecek ve daha önceki kazancımızı heba edebilecek bir bölgedir”
Date Added: 12 Ocak 2015, 11:26

ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Enerji Konuları Koordinatörü ve özel temsilcisi Amos Hochstein, Doğu Akdeniz’de enerji konusunda oluşan veya oluşabilecek olumlu perspektiflerin bir gecede çökebileceği görüşünü ortaya koydu.
Hochstein, Washington Atlantic Council’de yaptığı “ABD’nin 2015 Diplomatik Enerji Öncelikleri” konulu konuşmasının önemli bölümünü Doğu Akdeniz’de bulunan veya bulunabilecek doğalgaza ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bölge ülkelerinin ve Avrupa’nın enerji ihtiyaçlarının karşılanması konusuna ayırdı.
Doğu Akdeniz’deki yeni enerji rezervlerinin istikrar, güvenlik ve refahın desteklenmesi için araç olarak kullanabileceğine işaret etmesine karşın, her şeyin alaşağı olabileceği veya aksi istikamette işleyebileceği uyarısında bulunan Hochstein “Bu, küçük bir değişikliğin domino etkisi yapabileceği ve daha önce elde ettiğimiz kazancı heba edebilecek bir bölgedir” ifadesini kullandı.