Kıbrıs Türklerinin özgürlük savaşçıları

Süleyman İsmayılbəyli

Olaylar Gazetesi – Bakü

28 Kasım 2016

Her halkın, milletin oluşumu, o halkın kurduğu devletin gelişmesinde tarihi şahsiyetlerin rolünün doldurulamayacağı yadsınamaz bir gerçektir. İşte bu tarihi şahsiyetler, bu veya diğer halkın özgürlük mücadelesine rehberlik eder, halkı peşinden götürür, uzun süren mücadeleden sonra ona arzu ettiği özgürlüğü, bağımsızlığı verir. Nasıl bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Azerbaycan vatandaşları Mehmet Emin Rəsulzade’ye, Haydar Aliyev’e yüksek saygı gösteriyorsa, aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de halkın her zaman saygıyla andığı tarihi şahsiyetler vardır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu günkü durumu, çeşitli alanlarda elde ettiği gelişmelerde Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, özgürlük uğruna yaptığı mücadelenin önünde giden insanların büyük emeği olduğunu söylemek mümkündür. Bu açıdan Kıbrıs Türk halkı daha çok iki kişiliğe, onların ruhuna büyük saygı ile yanaşır: Biri Doktor Fazıl Küçük, diğeri ise Rauf Raif Denktaş. Günümüzde de her iki dahi kişilik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde saygı ile yad edilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli günlerinde, zafer bayramında ülke yetkililerinin genellikle merhum Rauf Raif Denktaş’ın mezarını ziyaret etmesi, Doktor Fazıl Küçük’ü memnuniyetle yad etmesi tesadüf değildir. Çünkü Doktor Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, özgürlük uğruna başladığı mücadeleye rehberlik, önderlik etti, Rauf Denktaş bu mücadelenin olumlu bir şekilde sonuçlanması için müstesna hizmetler gösterdi. Her iki tarihi şahsiyet, keşmekeşli, zor günler geçirmesine rağmen başlattığı mücadeleden bir adım bile geri çekilmediler ve mücadelenin sonuca ulaşması için ellerinden geleni esirgemediler. İşte hem Doktor Fazıl Küçük, hem de Rauf Raif Denktaş’ın hayatlarına baktığımızda da bunu açıkça görmek mümkündür:

Doktor Fazıl Küçük, 14 Mart 1906 yılında Lefkoşa kazasına bağlı bir köyde dünyaya geldi. Orta öğrenimini tamamladıktan sonra, İstanbul Dar-ül Fünun Tıp Fakültesinin birinci sınıfını başarıyla bitirdi. 1929 yılında ise önce Fransa, daha sonra İsviçre’ye giderek Lozan Üniversitesi’nde tıp eğitimini sürdürdü. Doktor Fazıl Küçük, ihtisasını Lozan hastanelerinde yaparak dahiliye uzmanı olur. O, 1937 yılının Mayıs ayında Kıbrıs’a dönerek Lefkoşa’da hekim olarak faaliyete başlar. İşte onun aktif siyasi faaliyete katılması da bu yıllarda olur. Doktor Fazıl Küçük bütün siyasi hayatı boyunca, gayretlerini Türk okulları ile Vakıfların idaresinin Türk halkına geri verilmesine sarf ediyor ve bu yönde açık mücadele başlatıyordu. 1943 yılından itibaren altı yıl boyunca Lefkoşa Belediye Meclis Üyesi olarak faaliyet gösteren Doktor Fazıl Küçük, zamanın tek Türk gazetesi olan “Söz” aracılığıyla toplum sorunları hakkında kendi görüşlerini halka anlattı. 1941 yılında “Söz” gazetesi yayınını durdurduktan sonra halkının haklarını savunmak, bu yönde mücadele etmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla, 14 Mart 1942 yılında “Halkın Sesi” gazetesini yayınladı. Ayrıca 18 Nisan 1943 yılında oluşturulan Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu’nun (KATAK) kurucuları arasındaydı. Daha sonra KATAK’dan ayrılarak, 23 Nisan 1944’te Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi’ni (KMTHP) oluşturdu. Onun partisi kısa sürede geniş çapta teşkilatlanır, yerel şubeleri oluşturulur. Partinin programındaki ana hedeflerden biri de Adanın Yunanistan’a ilhakını önlemekti. Artık onun çabaları sonuç vermeye başlamıştı. Türk Aile Mahkemeleri kuruluyor, müftülük makamı tekrar oluşturuluyordu. 1954 yılından sonra, Kıbrıs’a olan uluslararası ilgi arttı. Doktor Fazıl Küçük, İngilizlere ve Rumların “Enosis” taleplerine karşı mücadeleyi hızlandırdı ve 15 Ağustos 1955 yılında başkanlığını yaptığı partinin adını “Kıbrıs Türk’tür Partisi” şeklinde değiştirdi.

Küçük, 1 Nisan 1955’te, EOKA’nın Kıbrıs’ta kanlı terörü hayata geçirmesinin ardından, Kıbrıs Türk halkının EOKA’ya karşı direncini sağlamak amacıyla Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği adlı örgütü kurdu. Küçük, 17 Şubat 1959’da, Londra’da düzenlenen konferansta Kıbrıs Türk halkını temsil etti ve iki gün sonra varılan anlaşmayı halk adına imzaladı.  Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş anlaşmalarına göre, cumhurbaşkanı Rum, başkan yardımcısı ise Türk olacaktı. Kıbrıs Türk halkı, Doktor Fazıl Küçük’ü kurtarıcı olarak gördüğünden, 3 Aralık 1959’da rakipsiz olarak Kıbrıs’ın ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı seçerler. Doktor Fazıl Küçük, 18 Şubat 1973 yılında başkan yardımcılığı görevinden ayrılarak, yerini Rauf Raif Denktaş’a devretti. Ancak gazetesindeki mücadelesi ile birlikte siyaset hayatına da devam etti. O, halkın haklı taleplerini savunmaktan geri kalmıyordu.

1980’lerin başlarında, Doktor Fazıl Küçük’ün sağlığında ciddi problemler meydana geldi. Bu yıllarda, Rauf Raif Denktaş’ın önderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu ve Doktor Fazıl Küçük bu olayı büyük bir sevinçle karşıladı. Ölümünden önce verdiği son demeçte, Doktor Fazıl Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasını görmesi ile hayata yeniden kavuştuğunu vurguladı. Doktor Fazıl Küçük, 15 Ocak 1984 yılında yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak tedavi gördüğü Londra’da, 78 yaşında vefat etti. Yukarıda vurguladığımız gibi günümüzde de Doktor Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkı tarafından büyük saygıyla yad edilir. Hatta Doktor Fazıl Küçük’ün bir zamanlar doktor olarak çalıştığı yer bugün müze olarak faaliyet gösteriyor. Günümüzde Müze, Kuzey Kıbrıs’a gelen yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlardan biri haline geldi.

Dediğimiz gibi Kuzey Kıbrıs Türk halkının en büyük saygı ile karşıladığı ikinci büyük şahsiyet, Rauf Raif Denktaş’tır. Rauf Raif Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk başkanıdır.  27 Ocak 1924 yılında doğdu; ortaokulu bitirir bitirmez Doktor Fazıl Küçük’ün sahibi olduğu “Halkın Sesi” gazetesinde yazılar yazmaya başladı. Daha sonra bir süre Mağusa’da çevirmenlik, mahkemelerde memurluk ve İngiliz okulunda öğretmenlik yaptı. 1944 yılında hukuk eğitimi almak için Birleşik Krallığa gitti. 1947’de adaya dönen Rauf Raif Denktaş, avukatlık faaliyetine başladı. 27 Kasım 1948 yılında, Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk mitingde, Doktor Fazıl Küçük ile birlikte konuşma yaptı. Böylece, Rauf Raif Denktaş, ilk kez 24 yaşındayken halka hitap etti.  18 Şubat 1973’te, Doktor Fazıl Küçük’ün, görevinden ayrılması dolayısıyla Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçildi. 28 Şubat 1973 tarihinde, görevinden istifa eden Rauf Raif Denktaş, aynı gün Kıbrıs Türk Yönetimi’nin başkanı seçildi.

1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilanından sonra, devlet ve meclis başkanlığı görevlerini yürüttü ve anayasaya uygun olarak 1976 yılında yapılan ilk genel seçimlerde devlet başkanı seçildi. Rauf Raif Denktaş, 1981 yılında ikinci kez devlet başkanı oldu. 15 Kasım 1983 yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanından sonra tekrar rakipsiz şekilde başkan adayı olarak halkın mutlak çoğunluğunun oyu ile devlet başkanı seçildi. 22 Nisan 1990 tarihinde yapılan erken seçimde ikinci kez cumhurbaşkanı makamına seçildi. Aynı süreç, 1995 seçimlerinde de tekrarlandı. 2000 yılında yapılan seçimlerde ise %43.67 oranında oy aldığı için ikinci tur seçimler yapıldı. Ama ikinci turda Rauf Raif Denktaş, rakibi olan Derviş Eroğlu’nun seçim mücadelesinden geri çekilmesi üzerine yeniden seçimden galip ayrıldı.

Rauf Raif Denktaş, 2004 yılında BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın Kıbrıs sorununun çözümü için hazırladığı Annan Planı’na karşı çıktı. Buna rağmen plan Kıbrıslı Türkler tarafından kabul edilse de Kıbrıslı Rumların planı reddetmesi üzerine Annan planı gerçekleşmedi. Artık yaşlanan Rauf Raif Denktaş, 2005 yılında yapılan başkanlık seçimlerine katılmadı. 24 Nisan 2005 tarihinde görevini yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’a devretti.

Siyaset hayatı yanı sıra, aynı zamanda yazar olarak da bilinen Rauf Raif Denktaş hayatı boyunca onlarca kitabın yazarı olur. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının büyük saygı ile yad ettiği Rauf Raif Denktaş 8 Ocak 2012 yılında sağlığında oluşan ciddi sorunlar nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kuzey Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve mücadele sembolü sayılan, organ yetmezliğinden muzdarip Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012 tarihinde, 88 yaşında, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Rauf Denktaş’ın vefat haberi sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ve tüm Türk dünyasında büyük üzüntü yarattı. Rauf Raif Denktaş’ın vefatı ile Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ulusal yas ilan edildi. Denktaş’ın naaşı 17 Ocak 2012’de düzenlenen devlet töreniyle Lefkoşa’da bulunan Cumhuriyet Parkı’nda defnedildi.

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleşen ziyaretler sırasında protokol kuralına uygun olarak misafirlerin Rauf Raif Denktaş’ın mezarını ziyaret etmesi tesadüfi değildir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri milli bayramlarda bu ada ülkesini kendilerine emanet eden Rauf Raif Denktaş’ın mezarını ziyaret etmeyi kendilerine borç bilirler.

Cumhuriyet’in ilanının 33. yıldönümü arifesinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin şu anki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve diğer hükümet üyeleri, parlamenterler, ayrıca Türkiye Başbakan Yardımcısı Turgut Türkeş, Cumhuriyet Parkı’na gelerek Rauf Raif Denktaş’ın mezarını ziyaret etti, onun ruhuna yüksek saygı gösterdiler.