KKTC Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs konusuna ilişkin halkın eğilim ve beklentilerini araştırdı
Date Added: 16 Eylül 2021, 09:47
KKTC Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs konusuna ilişkin halkın eğilim ve beklentilerini araştırdı

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın yaptırdığı ankete katılanların yüzde 49,2’sinin, iki eşit egemen devlete dayalı çözüme destek verdiği belirtildi.
“Çok aşamalı tabakalı ve tesadüfi yöntemle seçilen 1010 kişi ile yüz yüze görüşme tekniği ile yapılan” araştırmanın sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 49,2’si “İki Eşit Egemen Devlete Dayalı Çözüme” destek verdi.  Anket sonuçlarına göre, “Federasyon” modelini destekleyenler yüzde 33,1, “Türkiye’ye bağlanmayı” destekleyenler yüzde 11,3, “Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altında çözüm” modelini destekleyenler yüzde 4, “Konfederasyonu” destekleyenler yüzde 1 oldu.  Ankete katılanların yüzde 1’i “fikri olmadığını” söylerken, yüzde 0,4’ü “hiçbir” modele destek belirtmedi.
Ankete katılanların yüzde 58,2’si Türkiye’nin etkin garantörlüğünün devamını “çok önemli”, yüzde 22,8’i ise “önemli” olarak gördüğünü belirtti.  Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ankete katılanların yüzde 10,7’si “önemli değil”, yüzde 3,6’sı “hiç önemli değil” derken, “ne önemli, ne önemli değil” diyenlerin oranı yüzde 4,4 oldu.
Ankete katılanlara yöneltilen bir diğer soru ise Türk askerinin adadaki varlığıyla ilgili oldu. Ankete katılanların yüzde 58,8’i Türk askerinin adada kalmasını “çok önemli”, yüzde 24,4’ü ise “önemli” gördüğünü belirtti.  Bu soruya “önemli değil” diyenlerin oranı yüzde 9,9, “hiç önemli değil” diyenlerin oranı yüzde 2,6 oldu.  Ankete katılanların yüzde 4,4’ü ise “ne önemli, ne önemli değil” yanıtını verdi.
Araştırmada Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkı için ne anlam ifade ettiği de soruldu.
Ankete katılanların yüzde 54,1’i bu soruya “anavatan”, yüzde 25,3’ü “dost ve kardeş ülke”, yüzde 15,6’sı “garantör ülke”, yüzde 2,6’sı “işgalci devlet” yanıtını verirken, yüzde 1,6’sı hiçbir yanıt vermedi.
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya “Bu sonuçlar bize Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusunda izlediği politikanın halk tarafından ciddi anlamda desteklendiğini bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.