“Rumların KKTC’deki mallarını satması engelleniyor”
Date Added: 05 Ağustos 2015, 10:36

Rum Bakanlar Kurulu’nun, Rum göçmenler için yeni bir iskan planını geçen hafta onayladığı ve planla birlikte, hem göçmen ve göçmen çocuklarının iskân ihtiyaçlarına kolaylık sağlanacağı, hem de KKTC’de malı bulunan Rumların, bu malları Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla satmalarının önüne geçileceği bildirildi.

Rum Simerini gazetesi, kamuoyuna önceki gün açıklanan iskân planının Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos tarafından hazırlandığını ve kullanım hakkı oranının, göçmenin kendisi veya çocuklarına, ikinci veya üçüncü ev inşa etme hakkı tanınacak şekilde artırılmasıyla ilgili olduğunu yazdı.

Gazete, planın uygulanma aşamasında, İmar Dairesi’nin göçmen kimliği, ailenin oluşumuyla ilgili belge ve ailenin tüm üyeleriyle ilgili taşınmaz mal araştırma belgesi isteyeceğini ve böylelikle, komşu mülklerin etkilenmemesinin garanti altına alınacağını yazdı.
Planın, inşa edilecek her yeni mülk için 150 metrekareyi aşmaması kriteri getirdiğini kaydeden gazete, yeni mülk inşası için talepte bulunan kişinin, eşinin ve çocuklarının imara açık başka bir arsaya sahip olmaması koşulunun aranacağını yazdı.

Gazete, Hasikos’un, bu planın hedefleri arasında, KKTC’de malı bulunan Rumların, bu malları Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla satmasının önüne geçilmesinin de bulunduğunu ve KKTC’de malı bulunan her Rum göçmene, bu planla aynı mülk üzerine ikinci veya üçüncü ev imar edebilmesine yönelik kolaylık sağlanacağından bahsettiğini kaydetti.